Traject: Circulaire Visserij & Circulaire Viskweek

Het traject Circulaire Visserij & Circulaire Viskweek

Alle huidige projecten dragen bij aan het traject ‘Circulaire Visserij & Circulaire Viskweek’. Dit traject heeft als hoofddoel: verankering duurzame visserij en verdubbeling consumptie duurzame Noordzeevis. Om vis een groter onderdeel uit laten maken van ons dieet is het belangrijk dat ecologische systemen zoals de Noordzee zoveel mogelijk worden onderhouden (waarvan efficiëntere en milieu- en diervriendelijkere visserij een groot onderdeel is) en dat tegelijkertijd nieuwe methodes worden opgezet om duurzame, gezonde vis te kweken. Alle huidige projecten dragen direct en indirect bij aan dit doel. Daarnaast vindt Blauwe Polder het ook belangrijk om op educatief vlak bij te dragen. Een belangrijk onderdeel van de verdubbeling consumptie duurzame Noordzeevis is de bewustwording dat duurzame vis een groot deel van onze vee-industrie kan vervanging, en zodoende een deel van de milieudruk gecreëerd door de voedingsindustrie kan wegnemen.

Versterken van het beheer van visbestanden

Verminderen van emissies

Verbeteren van arbeids-
omstandigheden

Verbeteren van dierenwelzijn

Verminderen van bodem-
beroering

Verbeteren van economisch perspectief

Systeem-
veranderingen

Projecten

Project

Zeker Zilt

De Waddenregio kent langzaam toenemende verzilting. Waar het op het land het nog niet merkbaar hoeft te zijn, kan bijvoorbeeld de sloot al verzilt zijn en daarmee de beregeningsmogelijkheid beperkt. Inmiddels zijn mede dankzij bijdragen van het Waddenfonds, rassen van gewassen beschikbaar gekomen welke beter bestand zijn tegen verzilting.
De Doelstelling van dit project is het organiseren en vaststellen van de basisvoorwaarden (pre concurrentieel) voor de teelt, het certificeren, het verwerken én het vermarkten van aardappelen en wortelen/peen op zilte – of verziltende grond (zand & klei).

Bekijk project »
Project

Numeriek Modelleren van Visnetten

Een groot onderdeel van het verduurzamen van de visserij is het verduurzamen van hoe er gevist wordt. Niet alleen kan er gekeken worden naar verschillende vismethodes, maar ook de bestaande vismethodes kunnen efficiënter doorontwikkeld worden. Een mogelijkheid hiervoor is het in kaart brengen en begrijpen van hoe visnetten zich onder water gedragen.

Bekijk project »
Project

Zeeboerderij op het land (Blauwe Polder 1)

Gezien de toenemende drukte en strijdt voor ruimte op de Noordzee, moeten we in Nederland efficiënter omzien te gaan met de ruimte die we hebben. Het project Blauwe Polder 1 – ook wel Zeeboerderij op het land – werkt aan 4 verschillende componenten die oplossingen bieden voor zee gerelateerde voedseluitdagingen. Door te kiezen voor een kweeksysteem op land kan het systeem volledig worden gesloten wat de uitbraak van ziektes en verstoring van de nutriënten-balans op de Noordzee voorkomt (in tegenstelling tot veel huidige aquacultuursystemen).

Bekijk project »
Shape

Over Circulaire Visserij & Circulaire Viskweek

Uitdaging

Doelen

Aanpak

Om de doelstellingen van het programma te bereiken is een brede bottom-up-aanpak noodzakelijk. Er worden concrete projecten geïnstigeerd die bijdragen aan het vormen van een circulaire visserijsector. De zero-impact-visie, waarin het behoud van natuur centraal staat, vormt een stevig fundament voor verder beleid en strategiebepaling. Een gezamenlijke aanpak en eenduidige communicatie zijn basisvoorwaarden binnen het programma, waarbij uitvoering plaatsvindt via nauwe samenwerking tussen allen belanghebbenden. Hiertoe wordt een breed consortium gevormd. Tal van partners zetten zich gezamenlijk in voor het verwezenlijken van de gestelde doelen.

Partners

Het project ‘Verankering duurzame visserij en verdubbeling consumptie duurzame Noordzeevis’ is gestart en wordt ondersteund door: