Zeker Zilt

Zeker Zilt

De Waddenregio kent langzaam toenemende verzilting. Waar het op het land het nog niet merkbaar hoeft te zijn, kan bijvoorbeeld de sloot al verzilt zijn en daarmee de beregeningsmogelijkheid beperkt. Inmiddels zijn mede dankzij bijdragen van het Waddenfonds, rassen van gewassen beschikbaar gekomen welke beter bestand zijn tegen verzilting.

Dit geldt bijvoorbeeld voor aardappel (ras: Miss Mignonne) en wortel/peen.

Doordat echter de hectare-opbrengst lager is, wordt gezocht naar aanpassingen in de teelt en  meerwaarden in productverwerking en vermarkting om toch een renderend saldo voor de boer te krijgen.

Extra onderscheidende factor is dat bij de teelt gewerkt wordt met natuurlijke zeewierbemesting. Deze basisvoorwaarden zullen tijdens en na het project breed gedeeld worden om zo vele telers en partijen in de keten met deze kennis te kunnen ondersteunen om zo de stap te kunnen zetten naar duurzaam telen op zilte – of verziltende grond.

Omdat dit nu nog duurder is dan ‘regulier kweken’ is de mogelijkheid om deze aardappelen en wortelen/peen als speciaal product voor een hogere prijs te verkopen, cruciaal voor het verdienmodel en daarmee voor de transitie, te beginnen in de Waddenregio.

Daarvoor is verder pre concurrentieel praktijkonderzoek nodig op de volgende aspecten:

 • Teelt
 • Verwerking
 • Markt
 • Certificering/keurmerk

In een tweejarig praktijk onderzoek (twee veldseizoenen), komen de resultaten beschikbaar waarmee opgeschaald kan worden.

 • Uitgangspunt:
  • Verwerkingstesten met oogst aardappel uit huidige 12 ha (±200 ton) vanaf januari 2022.
  • Veldtesten 2022 en 2023.
  • Markt en certificering 2022 en 2023.
 • Waddengebied:

De relatie met het Waddengebied is voor dit project een belangrijk gegeven: de vitaliteit van de landbouw stimuleren en het breed kunnen uitzetten van het resultaat als een ‘Waddeninnovatie’ in het kader van promotie van het Waddengebied en het Werelderfgoed. Inzet en gebruik van dit systeem door andere telers en door breed gedragen samenwerking in de keten is een belangrijke outcome tot en met de bewustwording van de consument over de gevolgen van klimaatverandering en het telen van – en kiezen voor duurzaam voedsel.

Partners

Andere projecten

Project

Numeriek Modelleren van Visnetten

Een groot onderdeel van het verduurzamen van de visserij is het verduurzamen van hoe er gevist wordt. Niet alleen kan er gekeken worden naar verschillende vismethodes, maar ook de bestaande vismethodes kunnen efficiënter doorontwikkeld worden. Een mogelijkheid hiervoor is het in kaart brengen en begrijpen van hoe visnetten zich onder water gedragen.

Bekijk project »
Project

Zeeboerderij op het land (Blauwe Polder 1)

Gezien de toenemende drukte en strijdt voor ruimte op de Noordzee, moeten we in Nederland efficiënter omzien te gaan met de ruimte die we hebben. Het project Blauwe Polder 1 – ook wel Zeeboerderij op het land – werkt aan 4 verschillende componenten die oplossingen bieden voor zee gerelateerde voedseluitdagingen. Door te kiezen voor een kweeksysteem op land kan het systeem volledig worden gesloten wat de uitbraak van ziektes en verstoring van de nutriënten-balans op de Noordzee voorkomt (in tegenstelling tot veel huidige aquacultuursystemen).

Bekijk project »
Shape