Het tij keren:
Begin bij de oplossing

Waarvoor is
Blauwe Polder opgezet?

DE UITDAGING
Een groeiende wereldbevolking en extremer wordende klimaat-omstandigheden vragen om een verandering van de ‘huidige manier van doen’, zo ook in de mariene en maritieme sector. Vis en andere zee-producten kunnen als goed alternatief dienen voor de nog altijd belastende (pluim)vee-industrie. Binnen de mariene en maritieme sector worden veel innovaties ontwikkeld met het oog op de veranderende toekomst. Helaas komen veel van deze innovaties en projecten nog niet tot hun recht.

HET DOEL
Stichting Blauwe Polder Texel is opgezet om een broedplaats, platform en test locatie in één te ontwikkelen (starten op Texel en uitbreiden naar locaties buiten Texel) waar deze verschillende innovaties en projecten samen gebracht worden. Hierbij ligt de focus op oplossingen voor de voedselproblematiek in zee, op zee en aan zee. 

Wat is de aanpak
van Blauwe Polder?

VAN VAKMANSCHAP NAAR
Voedsel gerelateerde uitdagingen hebben een hoge urgentie waarvoor heel snel praktische en goed functionerende integrale oplossingen nodig zijn. Daarom werkt Blauwe Polder ‘van vakmanschap naar wetenschap’. Veel kennis en ervaring bevindt zich al in de praktijk. Daarnaast, kost deze werkwijze praktisch gezien minder tijd dan de nog vaak gebruikte route van beginnen vanuit fundamenteel onderzoek, dan toegepast onderzoek, pilots, testcases en zo verder. Blauwe Polder kenmerkt zichzelf door ook echt te doen, en de resultaten met iedereen te delen. Deze aanpak vertaald zich dan ook in de verschillende projecten.

DE PROJECTEN
Brexit, de bouw en exploitatie van windmolenparken op zee, en het verbieden van pulsvissen verhogen de urgentie van het traject Circulaire visserij en Circulaire viskweek. Binnen dit traject lopen meerdere projecten opgezet door Blauwe Polder en/of haar partners, die bijdragen aan de verankering van duurzame visserij en de verdubbeling  van consumptie van duurzame Noordzeevis. Hierbij vormt een integrale benadering van de productie van duurzaam eiwitrijk voedsel waarvan de oorsprong in zee, op zee of aan zee ligt, de basis, en is gekoppeld aan de vervanging van dierlijke eiwitten van land.

Wat is het belang
voor partners?

DE BLAUWE REVOLUTIE
Stichting Blauwe Polder bouwt consortia die gezamenlijk projecten en programma’s ontwikkelen en uitvoeren. Deze samenwerkingen hebben als doel duurzame innovaties te realiseren met regionale, landelijke en wereldwijde impact. Dit doen we door ieders individuele krachten, kwaliteiten, kennis, ervaring en achtergronden te bundelen. Binnen een sector en cross-sectoraal, want juist door die diversiteit bij samenwerking met verschillende partners maken we het verschil en kunnen we echt innoveren. Iets waar je als organisatie niet meer in kunt achterlopen in een markt die razendsnel verandert, als ook technologie, gedrag, standpunten, cultuur en de natuur.

Bij innovatietrajecten zijn passie en inspiratie essentieel voor de uitvoering en het behalen van resultaat, evenals een duidelijk plan, doel en de concretisering daarvan. Verwachtingen alleen zijn niet genoeg. Blauwe Polder partners kiezen daarnaast voor een integrale benadering omdat alle uitdagingen die er zijn op het gebied van duurzame voedselvoorziening, gekoppeld zijn aan het klimaat, de natuur, energie, gezondheid, duurzaamheid, welzijn, welvaart en zo verder.

Stichting Blauwe Polder staat altijd open voor nieuwe ideeën en betrokken partners:

“Draag bij aan het innovatieve ecosysteem en sluit je aan bij de blauwe revolutie.”

Nieuws & updates

Blauwe Polder is continu in beweging. Bekijk hier recente updates. 

Shape

Van vakmanschap naar wetenschap en vice versa

Vanuit het principe ‘van wetenschap naar vakmanschap en van vakmanschap naar wetenschap’ bouwt Blauwe Polder aan diverse projecten en programma’s die bijdragen aan een duurzame, blauwe revolutie. We maken slimmer en beter gebruik van de ruime aanwezige kennis en ambitieuze ondernemers en maken werk van innovatie – niet op papier of op een scherm, maar in de praktijk. Door kennis en praktijkervaring te koppelen aan praktische oplossingen ontwikkelen wij innovaties die direct van toegevoegde waarde zijn. Voor een snelle, waardevolle toevoeging aan bestaande sectoren en industrieën – regionaal, landelijk én wereldwijd.

Stichting Blauwe Polder bouwt consortia die gezamenlijk projecten en programma’s ontwikkelen en uitvoeren. Deze samenwerkingen hebben als doel duurzame innovaties te realiseren met regionale, landelijke en wereldwijde impact. Stichting Blauwe Polder staat altijd open voor nieuwe ideeën en betrokken partners. ​

"Sluit je aan bij de blauwe revolutie en draag bij aan het innovatieve ecosysteem"

SLUIT JE AAN ALS PARTNER »

Blauwe Polder werkt vanuit wetenschap naar vakmanschap en vooral vanuit vakmanschap naar wetenschap: vanuit praktijkkennis innoveren en gedurende dit proces de onderzoeksvragen stellen. Deze werkwijze kost praktisch gezien minder tijd dan de nog vaak gebruikte route van eerst fundamenteel onderzoek, dan toegepast onderzoek, dan testen, dan pilot op ware grootte, dan praktijk.

Blauwe Polder verbindt de mariene sector met de maritieme sector.

De optelsom van (technisch) innovatief, ecologisch verantwoord en economisch rendabel is leidend voor de projecten van Blauwe Polder.

Bij voorkeur werkt Blauwe Polder vanuit een integrale benadering, zoals bijvoorbeeld de  energietransitie, voedseltransitie en natuurtransitie te samen.

Daaraan onlosmakelijk gekoppeld zijn veiligheid, transport, zandwinning, mijnbouw, toerisme, training & educatie, communicatie en PR & marketing.

De voedsel- en stikstofproblematiek, de landbouw- en veeteelt en de visserij in brede zin zijn nu onderwerpen met een hoge urgentie en brede impact.

Hoge urgentie betekent in praktijk dat tijdsplanningen van projecten geen zeven tot tien jaar kunnen duren of ‘onderweg zijn’. De hoge urgentie betekent dat binnen nu en 2-3 jaar praktische en goed functionerende oplossingen nodig zijn. Dit druist in tegen bijna het volledige bestaande beleid en aanbod-gestuurde routes en gebruikelijke vormen van financiering en subsidie.

Voor het behouden van haar sterke marktpositie, moet de Nederlandse visserij zich aanpassen. Met het oog op klimaatverandering en de Noordzee – die alsmaar drukker wordt – is het van het grootste belang nieuwe, duurzame visserijtechnieken te ontwikkelen. Dit vraagt om een urgente en radicale aanpassing aan omstandigheden die snel veranderen.

Door van de steeds drukker wordende Noordzee een veilige en duurzame multi-use zee te maken, krijgen alle bestaande en nieuwe gebruikers de ruimte. Voor het leveren van (duurzame) energie, het voorzien in voedsel en zelf een gezond bedrijf te voeren. De uitdaging om gebruikers voldoende ruimte te bieden én de natuur te behouden is even complex als aantrekkelijk.

Shape

Programma: Circulaire Visserij & Circulaire Viskweek

Traject: Circulaire Visserij & Circulaire Viskweek

Verankering duurzame visserij en verdubbeling consumptie duurzame Noordzeevis Het toekomstperspectief voor de Nederlandse kust- en zeevisserij op de Noordzee staat onder druk. Voor een groot aantal uitdagingen op het gebied van voedseltransitie, natuurtransitie en energietransitie moet een passend antwoord gevonden …

Bekijk programma

“Blauwe Polder kiest voor een nieuwe benadering en nieuwe oplossingen voor bestaande problemen. Dat doen we door het verbinden en versterken van ondernemen, onderzoek, onderwijs, overheid en omgeving, maar vooral door te doen en innovatie in praktijk zichtbaar te maken en op locatie te realiseren.”

Stichting Blauwe Polder en haar partners keren het tij. Door het bundelen van waardevolle (praktijk)kennis, diensten en industrieën werken we gericht aan het realiseren van oplossingen door te doen. Met een nieuwe benadering vinden we innovatieve en toekomstbestendige oplossingen voor bestaande problemen. Praktijkkennis wordt optimaal ingezet voor het beantwoorden van onderzoeksvragen – voor het sneller behalen van betere resultaten. Van vakmanschap naar wetenschap en andersom; een sterk staaltje Nederlandse kenniseconomie.

Stichting Blauwe Polder is één van de ecosystemen van Port4Innovation1. De stichting richt zich op het verbinden en versterken van ondernemen, onderzoek, onderwijs, overheid en omgeving. Vanuit het principe ‘van wetenschap naar vakmanschap en van vakmanschap naar wetenschap’ bouwt Blauwe Polder aan diverse projecten en programma’s die bijdragen aan een duurzame, blauwe revolutie.