Numeriek Modelleren van Visnetten

Numeriek Modelleren van Visnetten

De uitdaging

Een groot onderdeel van het verduurzamen van de visserij is het verduurzamen van hoe er gevist wordt. Niet alleen kan er gekeken worden naar verschillende vismethodes, maar ook de bestaande vismethodes kunnen efficiënter doorontwikkeld worden. Een mogelijkheid hiervoor is het in kaart brengen en begrijpen van hoe visnetten zich onder water gedragen. Echter is waarneming van het gedrag van visnetten op zee beperkt mogelijk als gevolg van de afstand, waterdiepte en vertroebeld zicht onder water. Ook zijn stromingen soms onvoorspelbaar en patronen moeilijk vast te leggen. Daarom zijn MARIN, het Visserij-innovatiecentrum, TU Delft en Wageningen Marine Research op ware grootte sleepproeven gaan uitvoeren op de testfaciliteit MARIN’s Seakeeping & Manoeuvring Basin (SMB). Met deze experimenten worden inzichten vergroot m.b.t. de trekkrachten en waterdoorstroom van visnetten. Het project ‘Numeriek Modelleren van visnetten’ focust zich op het combineren van hydrodynamische kennis van stromingsgedrag en praktische visserijkennis om op die manier tot verdere verduurzaming van de visserijsector en selectievere visserijmethoden te komen.

De aanpak

De sleepproeven worden uitgevoerd met een boomkortuig op ware grootte van zo’n 4,5 meter breed, 20 meter lang en met een gewicht van zo’n 2,5 ton. Het vistuig wordt gesleept in de testlocatie SMB van MARIN met diverse snelheden en maaswijdtes om effecten hiervan op de doorstroom van het net vast te leggen. Deze effecten zijn onder andere vastgelegd met verschillende meetapparatuur en onderwatercamera’s verzorgd door Wageningen Marine Research. Het Visserij-innovatiecentrum en TU Delft versterken deze samenwerking met praktische en fundamentele visserijkennis.

Het project maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Onderzoek voor Duurzame Visserij’ van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het doel

Door te begrijpen en in kaart te brengen hoe visnetten zich onder water gedragen kunnen ze in het vervolg efficiënter doorontwikkeld worden. Deze inzichten dragen (in)direct bij aan het verduurzamen van de visserij door.

Partners

Andere projecten

Project

Zeker Zilt

De Waddenregio kent langzaam toenemende verzilting. Waar het op het land het nog niet merkbaar hoeft te zijn, kan bijvoorbeeld de sloot al verzilt zijn en daarmee de beregeningsmogelijkheid beperkt. Inmiddels zijn mede dankzij bijdragen van het Waddenfonds, rassen van gewassen beschikbaar gekomen welke beter bestand zijn tegen verzilting.
De Doelstelling van dit project is het organiseren en vaststellen van de basisvoorwaarden (pre concurrentieel) voor de teelt, het certificeren, het verwerken én het vermarkten van aardappelen en wortelen/peen op zilte – of verziltende grond (zand & klei).

Bekijk project »
Project

Zeeboerderij op het land (Blauwe Polder 1)

Gezien de toenemende drukte en strijdt voor ruimte op de Noordzee, moeten we in Nederland efficiënter omzien te gaan met de ruimte die we hebben. Het project Blauwe Polder 1 – ook wel Zeeboerderij op het land – werkt aan 4 verschillende componenten die oplossingen bieden voor zee gerelateerde voedseluitdagingen. Door te kiezen voor een kweeksysteem op land kan het systeem volledig worden gesloten wat de uitbraak van ziektes en verstoring van de nutriënten-balans op de Noordzee voorkomt (in tegenstelling tot veel huidige aquacultuursystemen).

Bekijk project »
Shape