Partners

Vijf O’s, één ecosysteem

Stichting Blauwe Polder bouwt consortia die gezamenlijk projecten en programma’s ontwikkelen en uitvoeren. Deze samenwerkingen hebben als doel duurzame innovaties te realiseren met regionale, landelijke en wereldwijde impact. Stichting Blauwe Polder staat altijd open voor nieuwe ideeën en betrokken partners.

"Draag bij aan het innovatieve ecosysteem en sluit aan bij de blauwe revolutie."