Zeeboerderij op het land (Blauwe Polder 1)

Zeeboerderij op het land (Blauwe Polder 1)

De uitdaging

Gezien de toenemende drukte en strijdt voor ruimte op de Noordzee, moeten we in Nederland efficiënter omzien te gaan met de ruimte die we hebben. Het project Blauwe Polder 1 – ook wel Zeeboerderij op het land – werkt aan 4 verschillende componenten die oplossingen bieden voor zee gerelateerde voedseluitdagingen. Door te kiezen voor een kweeksysteem op land kan het systeem volledig worden gesloten wat de uitbraak van ziektes en verstoring van de nutriënten-balans op de Noordzee voorkomt (in tegenstelling tot veel huidige aquacultuursystemen).

De aanpak

In de zeeboerderij op het land zullen verschillende marien organismen opgekweekt worden vanaf geboorte tot consumptieformaat in een circulair systeem wat gekoppeld is aan zeewierkweek op zout grondwater en zilte teelt van o.a. groentes.

  1. Een broedhuis van mariene organismen door middel van circulaire kweektechnieken. Hier worden vissen en andere dieren vanaf geboorte opgekweekt tot het juveniele stadium en vindt ontkieming plaats van planten en wieren.
  2. Uitgroeifaciliteit van zeevis gebruikmakend van circulaire technieken. Juveniele dieren – afkomstig uit component 1 – groeien op tot consumptieformaat, met de mogelijkheid gelijktijdig andere mariene producten te leveren (Intergrated Multi Trophic Aquaculture).
  3. Grondwaterzeewierkweek: teelt van zeewier op binnendijks zout grondwater.
  4. Zilte teelt: teelt van zeekraal en/of zilte groente op het land.

 

Het doel

Het doel van het project is om (gebruikmakend van een circulair kweeksysteem en een grondwaterzeewierkweeksysteem) op gronden in het Waddengebied die minder geschikt zijn voor landbouw, zeeorganismen te kweken, zoals tarbot, kabeljauw, oesters, mosselen, kokkels, zeewier, zeekraal, krabben en garnalen. De lessen die uit dit innovatieve concept worden geleerd en de processen die ermee worden ontwikkeld, zijn als outcome op grotere schaal elders toepasbaar.

Partners

Andere projecten

Project

Zeker Zilt

De Waddenregio kent langzaam toenemende verzilting. Waar het op het land het nog niet merkbaar hoeft te zijn, kan bijvoorbeeld de sloot al verzilt zijn en daarmee de beregeningsmogelijkheid beperkt. Inmiddels zijn mede dankzij bijdragen van het Waddenfonds, rassen van gewassen beschikbaar gekomen welke beter bestand zijn tegen verzilting.
De Doelstelling van dit project is het organiseren en vaststellen van de basisvoorwaarden (pre concurrentieel) voor de teelt, het certificeren, het verwerken én het vermarkten van aardappelen en wortelen/peen op zilte – of verziltende grond (zand & klei).

Bekijk project »
Project

Numeriek Modelleren van Visnetten

Een groot onderdeel van het verduurzamen van de visserij is het verduurzamen van hoe er gevist wordt. Niet alleen kan er gekeken worden naar verschillende vismethodes, maar ook de bestaande vismethodes kunnen efficiënter doorontwikkeld worden. Een mogelijkheid hiervoor is het in kaart brengen en begrijpen van hoe visnetten zich onder water gedragen.

Bekijk project »
Shape