Zilte landbouw bij de Salt Farm Foundation

Landbouwgrond wereldwijd raakt steeds verder verzilt. Onze partner Salt Farm Foundation op Texel werkt aan het verbouwen van groenten op zilte grond. Ze testen bijvoorbeeld welke gewassen het wel en juist niet goed doen en gebruiken meststoffen afkomstig uit zeewier. Die kennis en middelen delen ze met boeren die vervolgens weer gewassen kunnen verbouwen op hun grond. Zo kan het probleem dat verzilting veroorzaakt, worden tegengegaan en daarmee de wereldwijde voedselzekerheid worden verbeterd.

Gedeputeerde Ilse Zaal nam een kijkje. Het project krijgt niet alleen financiële steun van de EU, maar ook van de provincie.

Gerelateerd nieuws

Blauwe Polder is continu in beweging. Bekijk hier recente updates. 

Shape