Zeker Zilt presenteert op de Landbouwbeurs in Leeuwarden

De Waddenregio kent langzaam toenemende verzilting. Waar het op het land het nog niet merkbaar hoeft te zijn, kan bijvoorbeeld de sloot al verzilt zijn en daarmee de beregeningsmogelijkheid beperkt. Inmiddels zijn mede dankzij bijdragen van het Waddenfonds, rassen van gewassen beschikbaar gekomen welke beter bestand zijn tegen verzilting. Dit geldt bijvoorbeeld voor aardappel (ras: Miss Mignonne) en wortel/peen. Doordat echter de hectare-opbrengst lager is, wordt gezocht naar aanpassingen in de teelt en meerwaarden in productverwerking en vermarkting om toch een renderend saldo voor de boer te krijgen.

Onderdeel van dit project is het toetsen van de effecten van een specifieke meststof, op basis van biologisch gekweekt zeewier op land. De effecten op de smaak, de omvang van de oogst en de gevolgen voor de grondkwaliteit. En de verwerking in bijvoorbeeld zilte chips met zeewierbemesting.

Salt Farm Foundation & Louis Bolk Instituut vertellen je hier meer over op het Boeren Praatpodium op 8 december 2022 om 18.30 – 19.00 uur.

 

Gerelateerd nieuws

Blauwe Polder is continu in beweging. Bekijk hier recente updates. 

Shape