Subsidie aanvraag Waddenfonds goedgekeurd voor project plan Zeker Zilt

Op meerdere plekken in de Blauwe Polder op Texel komen proefvelden waar biologisch zeewier wordt gebruikt als meststof voor de teelt van aardappelen en wortelen. Uit eerder kleinschalig onderzoek bleek dat zeewier leidt tot hogere opbrengsten en een betere kwaliteit. De veldproeven moeten uitwijzen of dit daadwerkelijk zo is. Daarnaast worden deze rassen gecertificeerd en in de markt gezet als speciaal product. Het doel is om telers handvatten te geven zodat ze gewassen duurzaam kunnen telen op zilte of verziltende grond, De totale investering van dit project Zeker Zilt bedraagt €1.110.000,-, waarvan het Waddenfonds €948.000,- bijdraagt.

De Waddenregio kent langzaam toenemende verzilting. Waar het op het land het nog niet merkbaar hoeft te zijn, kan bijvoorbeeld de sloot al verzilt zijn en daarmee de beregeningsmogelijkheid beperkt. Inmiddels zijn mede dankzij bijdragen van het Waddenfonds, rassen van gewassen beschikbaar gekomen welke beter bestand zijn tegen verzilting. Dit geldt bijvoorbeeld voor aardappel (ras: Miss Mignonne) en wortel/peen. Doordat echter de hectare-opbrengst lager is, wordt gezocht naar aanpassingen in de teelt en meerwaarden in productverwerking en vermarkting om toch een renderend saldo voor de boer te krijgen.

De relatie met het Waddengebied is voor dit project een belangrijk gegeven: de vitaliteit van de landbouw stimuleren en het breed kunnen uitzetten van het resultaat als een ‘Waddeninnovatie’ in het kader van promotie van het Waddengebied en het Werelderfgoed. Inzet en gebruik van dit systeem door andere telers en door breed gedragen samenwerking in de keten is een belangrijke outcome tot en met de bewustwording van de consument over de gevolgen van klimaatverandering en het telen van – en kiezen voor duurzaam voedsel.

 

 

Gerelateerd nieuws

Blauwe Polder is continu in beweging. Bekijk hier recente updates. 

Shape