Symposium Zeker Zilt

De gevolgen van de klimaatverandering op aarde zoals de steeds hogere temperaturen op land en in zee, het verlies van bossen, natuur, biodiversiteit en daarmee een bedreiging voor alles wat leeft, komt steeds dichterbij ons en heeft steeds meer impact.

Verzilting is een toenemend probleem, dan wel uitdaging, wereldwijd. Alleen in de Amazone en op Groenland is er geen sprake van last van het zouter worden van de grond en het grondwater.
In het waddengebied wordt gewerkt aan kansen en oplossingen (innovaties) om deze uitdaging aan te pakken en er achter te komen wat er wel mogelijk is en wat dit aan resultaten oplevert.

Verzilting is van alle tijden maar komt de laatste jaren steeds sneller op ons af en brengt grote veranderingen teweeg in de landbouw. Er is steeds minder zoet water beschikbaar en jaarlijks neemt het wereldwijde areaal landbouwgrond af.
Verzilting vindt plaats in oppervlaktewater en in grondwater. Oorzaken zijn bijvoorbeeld irrigatie, overexploitatie van grondwater, bodemdaling, grondwaterbemaling, toenemende verdamping, stijgende zeespiegel en frequentere overstromingen.
De opwarming van de aarde c.q. de klimaatverandering versnelt dit proces. Vooral de polders, de kustgebieden en de rivierdelta’s hebben er mee te maken.
We kunnen die veranderingen proberen tegen te houden, of we kunnen ze omarmen en onze gewoonten en methodes aanpassen.
Binnen Zeker Zilt kiezen we duidelijk voor adaptatie van de verzilting en daarmee voor het vinden van nieuwe methodes om met verzilting om te gaan en tegelijkertijd de kwaliteit van gewassen en bodem te verbeteren: innoveren.

De oplossing ligt volgens Zeker Zilt onder andere bij nieuwe robuuste aardappel variëteiten en specifieke biologische bemesting om zo meerwaarde te creëren door kwaliteit en smaakverbetering, een gezondere bodem en toename van gezonde voedingsstoffen in de gewassen.

Om de gewassen en de grond te ondersteunen is er gekozen voor biologische zeewiermesting als onderscheidende factor. De zeesla wordt biologische geteeld in bakken op het land op Texel.
Zeewier is een geschikte rijke meststof omdat het meer dan 64 sporenelementen bevat die de smaak en de gezondheid van de planten en de bodem positief beïnvloeden.

De resultaten van het project Zeker Zilt worden tijdens het afsluitende symposium “Zeker Zilt” gepresenteerd.

Het symposium vindt plaats op 20 juni 2024 in het Waddencenter op de Afsluitdijk.

Het programma met de exacte aanvangstijd volgt later, maar u kunt zich alvast aanmelden via het formulier.

Het Waddencenter heeft een beperkt aantal plaatsen, wie het eerst komt, het eerst maalt.

 

Het project “Zeker Zilt” is mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds.

Aanmelden

Zet de datum voor deze inspirerende bijeenkomst alvast in je agenda en meld je aan via het formulier.

Het symposium vindt plaats bij het Waddencenter op de Afsluitdijk, de verdere details van het programma volgen op deze website.

We verwelkomen je graag op 20 juni! 

Gerelateerd

Blauwe Polder is continu in beweging. Bekijk hier recente updates. 

Evenement

Symposium Zeeboerderij op het land – Innovatie met Impact: het programma is bekend!

Een duurzame en gezonde toekomst van onze voedselvoorziening, voel jij hiervan ook de urgentie? Zowel beroepsmatig als persoonlijk? Kom dan op 6 juli aanstaande naar Texel voor de resultaten van het project “Blauwe Polder 1/Zeeboerderij op het land”. Tijdens een symposium vertellen de projectpartners Stichting Blauwe Polder, Stichting Oceans at Work en Stichting Salt Farm Foundation wat zij hebben geleerd en welke do’s en don’ts zij hebben ervaren bij het opzetten van een Zeeboerderij op het land. En er is ruime gelegenheid voor het uitwisselen van gedachten voor deze toekomstbestendige manier om de groeiende wereldbevolking van gezonde eiwitten te voorzien.
Zie het programma en meld je aan via het aanmeldformulier.

Lees verder »
Shape